haptonomie en haptotherapie

 

Stel je voor. Je staat in een volle lift. Om je heen onbekende mensen, waar je niets mee te maken hebt. Je zorgt ervoor dat je de anderen zo min mogelijk aanraakt, je trekt je terug in je lichaam. Aanraken betekent contact en dat wil je in deze situatie niet.

Maar hoe zit het, als je jezelf ook terugtrekt wanneer je wèl contact wilt. Je bent op je hoede voor mensen die dichterbij komen, je kunt het contact of de aanraking nauwelijks verdragen. Of je hebt juist moeite om je eigen grenzen aan te geven. Je laat makkelijk over je heen lopen. Je verliest het contact met jezelf of je verliest jezelf in het contact.

Haptonomie gaat over het ontwikkelen van je gevoelsleven zodat je weer in contact bent met jezelf om van daaruit in gezond contact te zijn met de mensen om je heen.

 

Haptonomie is een theorie over de mens als voelend, denkend en handelend wezen en de manier waarop hij samenleeft met anderen. Een mensvisie waarin lichaam en geest als een ondeelbaar geheel gezien wordt. Waarin het voelen betekenis geeft aan het leven en voelen en denken met elkaar verbonden worden. Wanneer voelen en denken op adequate wijze samengaan kunnen zij dienen als kompas voor het handelen. Voor de juiste keuzes in het leven. Door een goed ontwikkeld gevoelsleven kan iemand goed voor zichzelf zorgen, weet wat goed voor hem is en wat niet. Het geeft een gevoel van vertrouwen.

In je lichaam kun je voelen wat de invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld het contact met een ander, je doen. Voel je je op je gemak of niet? Voel je boosheid, onrust, blijdschap of warmte? Je lichaam geeft het aan. Als je luistert naar de signalen die je lichaam je geeft, dan neem je je gevoel serieus. Je wordt je bewust van wat wel of niet goed voor je is. En als je in overeenstemming met je gevoel handelt, hoef je niet ‘tegen je natuur’ in te gaan. Luisteren naar je lichaam is ook belangrijk omdat je lichaam niet alleen signalen geeft over hoe het nu met je is, maar ook alle eerdere gevoelservaringen in zich draagt. Deze ervaringen bepalen deels hoe je je nu voelt en hoe je je beweegt in het leven. Ook in je contacten met anderen. Misschien wil je contact maar ‘weet’ je niet of je dat wel wil of weet je niet (meer) hoe dat moet.

 

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie. In de loop van het leven kun je door verschillende omstandigheden teveel  of te eenzijdig zijn gaan vertrouwen op je verstand. Daardoor kan het natuurlijke contact met het voelen verloren gaan. Dat kan er toe leiden dat je je afsluit voor jezelf en voor anderen, je bent je misschien lijfelijk gaan pantseren. Je bent meer gaan leven vanuit moeten en het denken. Of je bent juist stuurloos, of overspoeld  geraakt door te veel of te heftige gevoelens, waardoor er geen basis meer lijkt te zijn om op terug te vallen.

In haptotherapie leer je om je bewuster te zijn van je lichaam, je open te stellen voor wat je kunt voelen en die gevoelens serieus te nemen. Je leert ook weer hoe je je kunt openen voor het contact met de ander. Het is een aanrakende therapie waarbij de therapeut je via de aanraking laat ervaren dat je een lichaam hebt waarmee je kunt voelen, waarmee je ervaart wat je lichaam je vertelt. In gesprek wordt hetgeen je ervaart en voelt benoemd, geduid en vertaald naar je dagelijkse leven. Je krijgt zicht in de betekenis van je emoties en gevoelens. Een goed ontwikkeld gevoelsleven kan, als het wordt afgestemd met het denken, een kompas zijn voor de keuzes die je maakt. Je kunt steeds meer jezelf zijn, open in de wereld staan en je eigen ruimte innemen, afgestemd op de mensen om je heen.